Minden napra egy jó tanács, hogy karácsonykor igazán boldog lehess a pároddal. Vajon mit rejt mára az adventi naptár?
Csak kattints a mai dátumra, és kiderül! :)

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

A Weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

1. Az adatkezelésről

Az oldal tualjdonosa és az adatok kezelője:
Mészáros Mediátor Kft.
Székhely: 2060 Bicske, Kossuth tér 5. 1/11.
Adószám: 24970512-2-07
Cégjegyzékszám: 07-09-025216

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Weboldaltulajdonos adatkezelési tevékenységét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján NAIH-59412/2012. adatkezelési nyilvántartási számon vette nyilvántartásba.

A Weboldaltulajdonos mint üzemeltető elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Weboldaltulajdonos. A Weboldaltulajdonos a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át.
A Weboldalon tett bármely regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy a Weboldaltulajdonos a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

A regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy az Üzemeltető. a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

2. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levél elküldésének biztosítása érdekében történik. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal.

A regisztráció során az Üzemeltető kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja.

Az Ön által megadott kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk, és kizárólag a következő célokra használjuk:

a) Értesítések és hírek küldése a Mészáros Mediátor Iroda Kft. termékeivel, szolgáltatásaival és tevékenységével kapcsolatban.

b) Megítélésünk szerint Önt valószínűleg érdeklő információk, ajánlatok küldése.

Az Üzemeltető a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Adatkezlés és leiratkozás

Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Üzemeltető kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető levelezési címén vagy az info@szeretlek24.com e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Üzemeltető levelezési címén, illetve a info@szeretlek24.com e-mail címén.

A felhasználó bármikor leiratkozhat az Üzemeltető értesítési listájáról, és ebben az esetben nem fog az Üzemeltetőtől további információt kapni a szeretlek24.com oldal új bejegyzéseiről. Az értesítőről való leiratkozás nem jelenti a hírlevélről való leiratkozást. A hírlevélről a hírlevelek alján található leiratkozási link segítségével iratkozhat le a felhasználó. Ez utóbbi esetben semmilyen további információt, ajánlatot, üzenetet nem kap a felhasználó.

Az értesítőrről ill. hírlevélről való leiratkozáshoz a felhasználó rákattinthat a bármely – adatkezelő által küldött – e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti az info@szeretlek24.com e-mail címen.

Az értesítőről ill. hírelvélről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

A felhasználó személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. A adatai eltávolítására szolgáló kérését a felhasználó jelezheti írásban az Üzemeltető postacímén vagy az info@szeretlek24.com e-mail címen.

A felhasználó kérését az Üzemeltető legkésőbb 5 munkanapon belül teljesíti.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

4. Kéretlen levelek

Az Üzemeltető soha, semmilyen indokkal vagy módon nem küld ki kéretlen e-maileket (SPAM). Kizárólag olyan e-mail címekre küld ki e-maileket, amelyeknek a tulajdonosa a Weboldalon történő regisztrációval és a Weboldal Felhasználási feltételeinek elfogadásával erre engedélyt adott.

Amennyiben a felhasználó úgy gondolja, hogy kéretlen levelet kapott, vagy valakitől, aki a Mészáros Mediátor Iroda Kft képviselőjének adja ki magát, kérjük, értesítsen minket a info@szeretlek24.com e-mail címen, és mi haladéktalanul kivizsgáljuk az ügyet. A vizsgálat segítése érdekében kérjük, adjon meg minden részletet, amit csak tud, és továbbítsa nekünk az Ön által kapott e-mailt teljes egészében.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Az Üzemeltető nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére az felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

6. Biztonság

Az Üzemeltető elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információt.

7. Változtatások

Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, az Üzemeltető értesítést küld a felhasználónak a felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az e-mail értesítéstől számított 8 napon belül jelezheti a info@szeretlek24.com ügyfélszolgálati e-mail címen. Ebben az esetben a felhasználó adatait töröljük a rendszerből, és ezzel a két fél közötti kapcsolat és bármilyen követelés megszűnik. Amennyiben a felhasználó az értesítéstől számított 8 napon belül nem jelzi, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor azokat elfogadottnak tekintjük.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a Mészáros Mediátor Iroda Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt a info@szeretlek24.com e-mail címre juttassa el. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 72 órán belül válaszol az Üzemeltető.

9. Kikötés

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

10. Felelősség

Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A Weboldal tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár.

11. Szerzői jogvédelem

A Weboldalon elérhető minden anyag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesül, különös tekintettel az alábbiak:

– a honlap szövege,

– letölthető tanulmányai és cikkei

– szófordulatai,

– címsorai,

– grafikák

– a honlap funkciói (feliratkozási, megrendelési, hírlevél funkciók),

A Weboldalon elérhető tartalom eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása. Használatuk feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A Weboldalon található anyagokat kizárólag a Mészáros Mediátor Iroda Kft. előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.